Finlands Läkare för Utvecklingsstörda

Avsikten med Finlands Läkare för Utvecklingsstörda är att främja
– forskningen i, vården och preventionen av utvecklingsstördhet
– öka medlemmarnas yrkeskunnighet
– bevaka deras yrkesmässiga intressen och främja branschens vetenskapliga utveckling
och forskningen i utvecklingsstördhet och angränsande vetenskapliga områden.

Föreningen har ca 100 medlemmar. Läkare för Finlands utvecklingsstörda rf grundades 1983.

Tilläggsuppgifter om föreningens verksamhet ges av specialläkaren i barnneurologi och utvecklingsstördhet, docent Maria Arvio. Tel. +358 3 81911.

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus