2017

Yhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi 35 vuotta 17.9.2017.  Merkkivuoden juhlaa vietettiin vuosikokouksen yhteydessä 30.3.2017 Pieksämäellä.

Hallituksen kokoonpano


Kehitysvammalääkärit ry:n jäsenyys

Yhdistyksen sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä laillistetun lääkärin, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ja joka toimii kehitysvamma-alalla, työskentelee tämän tutkimuksen tai hoidon parissa tai joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Jäsenmaksu on 30 euroa. Yhdistyksen jäsenmäärä 120, joista neljä on kunniajäseniä.

Jäseneksi liittymislomake / muutokset jäsentiedoissa


YHDISTYKSEN TOIMINTATAVOITTEET 2017 (hyväksytty 31.3.2017 vuosikokouksessa)

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.

Yhdistyksen tavoitteena on saada lääketieteen perusopetukseen kehitysvammalääketiedettä koskeva osio kaikkiin maamme lääketieteellisiin tiedekuntiin. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.

Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.

Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Toteutunutta 2017

Diagnostiikka osaksi vaikuttavaa kuntoutusta kehitysvammahuollossa.


Toteutunutta 2016

KOULUTUKSET

Suomen ensimmäinen Kehitysvammalääketieteen professuuri v. 2016–2020
Turun yliopiston ja Oulun yliopiston yhteinen 30 % määräaikainen (5 vuotta) Professor of Practice -tehtävä on saatu kehitysvammalääketieteen alalle. Tehtävään on nimitetty 1.9.2016 alkaen lastenneurologi LKT Maria Arvio. Perustettu professuuri on Suomen ensimmäinen ja Euroopan toinen.

KOKOUKSET

Kehitysvammalääkärit ry:n vuosikokous pidettiin perjantaina 18.3.2016 Kehitysvammaliiton tiloissa Helsingissä. Samalla tutustumme Kehitysvammaliiton toimintaan ja kuulimme katsauksia ajankohtaisista asioista:

Hallituksen aivoriihikokous oli 25.-25.8. TuohilammellaHallitustyöskentely

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus