Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015–31.12.2015
Lyhennelmä, tästä on poistettu jäsenten liittymis- ja eroamistiedot.

Toimintakertomus hyväksyttiin vuosikokouksessa 18.3.
 

Jäsenet

Toiminta vuonna 2015

Tiedottaminen

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyys -koulutus

Yhteistyöverkostojen kehittäminen


Kajaanissa 2.3.2016

Tuomo Määttä, sihteeri

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus