Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013–31.12.2013

Hyväksyttiin vuosikokouksessa 8.5.2014

Jäsenet

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli Lääkäriliitosta 15.1.2014 saadun jäsenmaksutiedon mukaan vuoden 2013 alkaessa 124 Lääkäriliittoon kuuluvaa jäsentä ja 3 ei Lääkäriliittoon kuuluvaa jäsentä. Yhdistyksen jäsenistä 5 on kunniajäsentä. Jäsenmaksun maksoi 83 yhdistyksen jäsentä. Kunniajäsenet ja eläkeläiset on vapautettu jäsenmaksusta.  

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2014 alussa 130. 

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit.

Toiminta vuonna 2013
Vuosikokoukseen Helsingissä 19.4.2013 osallistui 11 yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Maria Arvio, varapuheenjohtaja Seija Aaltonen, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Ari W Sulin, varajäsenet Eira Raatikainen ja Auli Sirén sekä pysyvä asiantuntijajäsen Maija Castrén.  Hallitus kokoontui vuonna 2013 kolme kertaa:18.3., 19.4.ja 29.–30.8.2013 (aivoriihikokous), lisäksi pidettiin tarpeen mukaan sähköpostikokouksia.

Aivoriihikokouksessa Marja-Leena Mattila Oulusta kertoi väitöstutkimuksestaan työnimeltä ”Autismikirjon häiriöt: epidemiologisia ja diagnostisia näkökulmia väestö- ja sairaalapohjaisessa tutkimuksessa” ja Hannu Westerinen (HUS) esitteli tuloksia sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietoihin perustuvasta tutkimuksesta Kehitysvammaisuuden ikäspesifinen esiintyvyys Suomessa.  

Järjestimme koulutuspäivän Genetiikkaa selkokielellä kehitysvammalääkäreille 19.4.2013. Jarmo Körkkö vastasi ohjelman suunnittelusta, osallistujia oli noin 35. Syksyn kansainvälisen koulutuspäivän Brain, Epilepsy and Mind, Challenges and possibilities in Intellectual Disability Medicine 15.11.2013, suunnittelusta vastasi Nina Bjelogrlic-Laakso, osallistujia oli noin 40. Esitimme Helsingin Lääkäripäiville 2014 ohjelmaa Neuropsykiatrisen lääkehoidon erityispiirteitä kehitysvammaisilla potilailla.  

Yhdistys tuki matka-apurahoin yhdistyksen koulutustilaisuuksien vastuuhenkilöitä. Seija Aaltonen osallistui MHID (European Association of Mental Health in Intellectual Disability) Lissabonin kokoukseen 12.–14.9.2013 ja Maija Castrén autismikongresiin 10th Autism-Europe International Congress, Budapest, 26.–27.9.2013. Tuomo Määttä osallistui Pohjoismaisen kehitysvamma -alan kongressin suunnitteluun (Tromsø, 10–11.6.2013).

Tietoa mm. alan koulutustilaisuuksista ja kongresseista sekä MAMH:n (European association of intellectual disability medicine) uutiskirjeet välitettiin jäsenille sähköpostitse. Nina Bjelogrlic-Laakso toimi MAMH:n hallituksen jäsenenä. Maria Arvio toimi Suomen Aivot ry:n hallituksen varajäsenenä. Maria Arvio ja Tuomo Määttä osallistuivat Cochrane-yhteistyö 20 vuotta Juhlaseminaariin 13.11.2013.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin pääasiassa kotisivuilla: kehitysvammalaakarit.fi.  Nettisivut uudistettiin. Jäsentietojen muutosten ilmoittaminen tapahtuu jatkossa yhdistyksen verkkosivuilla, esim. osoite- ja yhteystietojen muutokset, jäseneksi liittyminen.  

Kajaanissa 10.4.2014
toimeksi saaneena

TUOMO MÄÄTTÄ

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus