TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2012–31.12.2012

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

 

Yhdistyksen 30-vuotisjuhlissa esiintyi Tanssikoulu Blue Flamenco.

Jäsenet

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli Lääkäriliitosta 1.2.2013 saadun jäsenmaksutiedon mukaan vuoden 2012 alkaessa 117 Lääkäriliittoon kuuluvaa jäsentä ja 3 ei Lääkäriliittoon kuuluvaa jäsentä. Yhdistyksen jäsenistä 5 on kunniajäsentä. Jäsenmaksun maksoi 75 yhdistyksen jäsentä. Kunniajäsenet ja eläkeläiset on vapautettu jäsenmaksusta. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2013 alussa 118.

Kolme lääkäriä suoritti vuonna 2012 kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden. Tentaattoreina toimivat Maria Arvio, Markus Kaski kevääseen 2012 ja Tuomo Määttä.

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit.

Toiminta vuonna 2012

  1. Vuosikokous 23.3.2012 Tampereella Tampere -talossa.
  2. Yhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Maria Arvio, varapuheenjohtaja Seija Aaltonen, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Maija Castrén ja Ari W Sulin, varajäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Auli Sirén sekä pysyvä asiantuntijajäsen Nina Nyberg. Hallitus kokoontui vuonna 2012 neljä kertaa: 16.2., 23.3., 30.–31.8. (aivoriihikokous) ja 9.11.2012.
  3. Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin pääasiassa kotisivuilla:   www.kehitysvammalaakarit.fi. MAMH:n (European association of intellectual disability medicine) uutiskirjeet välitettiin jäsenille sähköpostitse.
  4. Nina Bjelogrlic-Laakso toimi MAMH:n hallituksen jäsenenä. Miina Weckroth teki yhteistyöaloitteen tietopankin kehittämisestä JaatisWiki -hankkeessa. Puheenjohtaja Maria Arvio allekirjoitti aiesopimuksen hankkeen ohjausryhmään kuulumisesta.
  5. Vuonna 2012 järjestimme Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivän 26.–27.4.2012 ”Kehitysvammapsykiatrian moninaisuus”  Ruissalon Kylpylässä Turussa. Seija Aaltonen vastasi ohjelman suunnittelusta. Koulutuksessa oli noin 110 osallistujaa. 
  6. Yhdistyksen perustamisen 30-vuotisjuhlaan Helsingissä Lääkäriliiton talossa 9.11.2012 osallistui noin 50 henkilöä. Juhlaseminaarissa teemana oli ”Näkökulmia kehitysvammaisen aikuisuuteen ja ikääntymiseen”. Maria Arvio ja Marja-Leena Hassinen vastasivat ideoinnista ja järjestelyistä.

 

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus