2011

Tuomo Määttä on väitellyt lääketieteen tohtoriksi 16.12.2011 aiheesta Down syndrome, health and disability. A population-based case record and follow-up study. Terveys ja vammaisuus Downin oireyhtymässä. Väestöpohjainen sairauskertomus- ja seurantatutkimus. Vastaväittäjä toimi dosentti Maria Arvio, Päijät-Hämeen keskussairaalasta ja kustoksena professori Anja Taanila Oulun yliopistosta.

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011–31.12.2011

Jäsenet

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli Lääkäriliitosta 10.1.2012 saadun tiedon mukaan maksavia lääkärijäseniä 83 ja ei-lääkäri -jäseniä 2. Eläkeläisiä ja kunniajäseniä oli 32, yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2011 alkaessa yhteensä 117.

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit.

Toiminta vuonna 2011

Vuosikokoukseen 24.3.2011 Lääkäriliiton talossa osallistui 9 yhdistyksen varsinaista jäsentä

Yhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Maria Arvio, varapuheenjohtaja Seija Aaltonen, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Maija Castrén ja Ari W Sulin, varajäsenet Auli Sirén ja Laura Åberg. Hallitus kokoontui vuonna 2011 kolme kertaa: 24.3., 23.8.- 24.8. (aivoriihikokous) ja 2.11.2011.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin pääasiassa kotisivuilla: www.kehitysvammalaakarit.fi.

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelma päivitettiin 24.3.2011. Tentaattoreina toimivat Maria Arvio ja Markus Kaski, kevääseen 2011 saakka Matti Iivanainen.

Vuonna 2011 järjestimme koulutustilaisuudet:

  • ”Ajankohtaista kuntoutusasiaa” yhteistyössä Kelan kanssa 25.3.2011
  • ”Kehitysvammaisuus ja autismi” 7.10.2011. Kuntoutuskoulutuksessa oli noin 60 ja autismikoulutuksessa noin 130 osallistujaa.

Maria Arvion ja Seija Aaltosen kirjoittama Kehitysvammainen potilaana -kirja ilmestyi keväällä 2011, Kustannus Oy Duodecim.

MAMH:n (European association of intellectual disability medicine) uutiskirjeet välitettiin jäsenille sähköpostitse. MAMH:n presidentti Frans Scholte esitteli MAMH:n toimintaa hallituksen jäsenille 24.8.2011. Hän toivoi Suomen kehitysvammalääkäriyhdistyksen jatkavan MAMH:n jäsenenä. Maria Arvio toimi MAMH:n hallituksessa 2005–2011. Nina Bjelorglic-Laakso valittiin MAMH:n hallitukseen syyskuussa 2011.

Marja-Leena Hassinen aloitti hallituksen pyynnöstä yhdistyksen perustamisen 30 -vuotisjuhlan ideoinnin ja valmistelun.

Kajaanissa 20.1.2012

toimeksi saaneena
Tuomo Määttä, sihteeri

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus