2009

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009–31.12.2009
Hyväksytty vuosikokouksessa 19.3.2010

Jäsenet

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli Lääkäriliitosta 8.1.2009 saadun tiedon mukaan maksavia lääkärijäseniä 76 ja ei-lääkäri -jäseniä 2. Eläkeläisiä ja kunniajäseniä oli 28, yhdistyksen jäseniä oli yhteensä 106.

Vuosikokous 2009

Vuosikokouksessa 2009 tarkistettiin yhdistyksemme sääntöjä jäseneksi liittymisen osalta, voimassa olevien sääntöjen mukaan "Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit."
Päätettiin, että yhdistyksen hallitus valmistelee ja esittää Suomen Lääkäriliiton koulutusvaliokunnan vahvistettavaksi kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden päivitetyt vaatimukset 31.5.2009 mennessä. Koulutustoimikunta lopetetaan ja sen tehtävät siirretään hallitukselle.

Hallituksen toiminta vuonna 2009

Yhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Esko Pulkkinen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Seija Aaltonen, Laura Åberg, varajäsenet Raija Johansson ja Hilve Nenonen.
Hallitus on kokoontunut vuonna 2009 kolme kertaa: 18.2., 23.4. ja 20.–21.8. 2009 (aivoriihikokous).
Yhdistyksen tiedotus on tapahtunut pääasiassa kotisivuilla: www.kehitysvammalaakarit.fi
Markus Kasken valmistelema koulutusneuvottelukunnan esitys kehitysvammalääketieteen pätevöitymisohjelman päivitykseksi hyväksyttiin yhdistyksen hallituksessa 23.4.2009 ja Suomen Lääkäriliiton koulutusvaliokunnassa 17.8.2009.

Koulutukset

Pohjolan lääkäripäivillä Oulussa 17.–20.2.2009 yhdistyksemme järjesti koulutustilaisuuden Monilääkitty kehitysvammainen terveyskeskuslääkärin vastaanotolla.

Kehitysvammaisen epilepsian hyvä hoito -koulutustilaisuus 23.4.09 Helsingissä.

Kehitysvammapsykiatrian koulutus 12.–12.11.2009 Ruissalon kylpylässä Turussa. Kehitysvamma-alalla toimiville suunnattuun koulutukseen voitiin ottaa 120 osallistujaa, kaikki halukkaat eivät mahtuneet koulutukseen.

Lääkäripäiville 2010 valmisteltiin Suomen koulu- ja nuorisolääketieteen yhdistyksen (SKNLY). kanssa luentotilaisuus aiheesta Kehitysvammainen koululainen ja vuosikokouspäiväksi 19.3.2010 aiheesta Turvaamis-suojaamistoimenpiteet, pakon käyttö.

Muu toiminta

Kehitysvammaisten terveysindikaattorit Euroopassa -hanketta (Pomona -hanke 2002–08) esiteltiin lääkäripäivien 2009 posterinäyttelyssä.

Maria Arvio toimii edelleen MAMH:n hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana. MAMH:n uutiskirjeet on välitetty jäsenille sähköpostitse tai paperipostina. Maria Arvio edusti yhdistystä MAMH:n vuosikokouksessa Amsterdamissa 4.9.2009.

Maria Arvio aloitti Kustannus Oy Duodecimin kanssa Kehitysvammalääketieteen oppikirjan kirjoittamishankeen. Yhdistyksen hallitus päätti tukea oppikirjahanketta.

Duodecim-seuran Käypä hoito -hankkeessa alkoi Downin oireyhtymän hyvä hoito -suosituksen päivitys, työn on tavoite valmistua 2010. Työryhmässä toimivat Markus Kaski (puheenjohtaja), Seija Aaltonen, Hannu Heiskala, Kaarina Heiskanen, Anne Hiiri, Kari Huovinen, Lea Hyvärinen, Tuomo Määttä, Anna-Leena Noponen, Tuula Pirttilä, Matti Verkasalo, Maija Wilska, Jorma Komulainen (sihteeri).


Kajaanissa 18.2.2010
toimeksi saaneena Tuomo Määttä, sihteeri

 

 

 

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus