2007

Toimintakertomus vuodelta 2007
Hyväksytty 9.3.2007

Jäsenet
Suomen kehitysvammalääkärit ry:n jäsenmäärä on Lääkäriliitosta tarkistetun tiedon mukaan 110. Jäseniä oli 4.12.2006 112, joista eläkeläisiä ja kunniajäseniä on yhteensä 26 ja ei-lääkäri -jäseniä 3 ja maksavia lääkärijäseniä 83.

Yhdistyksen ovat vuoden 2007 aikana liittyneet ja eronnut kolme jäsentä. Yksi jäsen on kuollut.

Vuosikokous 2007
Vuosikokouksessa Helsingissä 9.3.2007 käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat. Kokoukseen osallistui 20 yhdistyksen varsinaista jäsentä. Yhdistyksen hallitukseen valittiin vuodelle 2007 puheenjohtajaksi Markus Kaski, varapuheenjohtajaksi ja varainhoitajaksi Esko Pulkkinen, sihteeriksi Tuomo Määttä, jäseniksi Maija Koivu, Jarmo Körkkö, Hilve Nenonen sekä varajäseniksi Tiina Hankama ja Laura Åberg.

Hallituksen toiminta vuonna 2007
Hallitus kokoontui vuonna 2007 4 kertaa 10.1., 9.3., 25.5. ja 26.9.2007 (sekä 9.1.2008).

 1. Palvelujärjestelmä, lääkehoidon turvallisuus ja kehitysvammaisten ajolupa-asiat ovat olleet esillä. "Ylilääkärikokouksessa" 9.3.2007 keskusteltiin kehitysvammapalvelujen, laitoshoidon ja erityisosaamisen tulevaisuudesta selvitysmies Markku Niemelän kanssa.
 2. 9.3.2007 järjestettiin koulutustilaisuus aiheesta Kehitysvammaisten epilepsioiden hoito. Tilaisuuteen osallistui 45 lääkäriä. Epilepsiaseuran kanssa tehtiin yhteistyötä em. koulutustilaisuuden valmistelussa. Epilepsialiiton kanssa tehtiin yhteistyötä Epilepsialehden postituksessa yhdistyksen jäsenille.
 3. Lääkäripäiville 2008 valmisteltiin esitys koulutustilaisuudeksi aiheesta Psyykkisesti oireileva kehitysvammainen ja palvelujärjestelmä. Tämä koulutus ei toteutunut.
 4. Vaalijalan juhli vuonna 2007 satavuotista taivaltaan ja Rinnekoti 80 vuoden toimintaa vuonna 2007. Esko Pulkkinen ja Markus Kaski osallistuivat aktiivisesti näihin juhlavuoden tapahtumien valmisteluihin.
 5. Itä-Suomen lääkäripäivillä järjestettiin 26.9.2007 iltapäivän kurssi Kehitysvammaisen terveys. Mm. arkkiatri Risto Pelkonen osallistui tilaisuuteen.
 6. Yhdistys sai Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin yhdistysjäsenyyden vuonna 2005. Tämä mahdollistaa yhdistyksen kotisivujen luomisen Duodecimin tuella. Yhdistyksen kotisivujen valmistelu on annettu Eila Keinosen tehtäväksi. Työ on käynnistynyt.

Kansainväliset yhteydet

 1. MAMH:n yleiskokouksessa 27.8.2005 Lahdessa valittiin Maria Arvio MAMH:n hallituksen jäseneksi ja sittemmin rahastonhoitajaksi. MAMH:n uutiskirjeet on välitetty jäsenille sähköpostitse tai paperipostina.
 2. Laura Åberg edusti Suomen kehitysvammalääkärit ry:tä MAMH:n vuosikokouksessa 22.9.2007 Potsdamissa
 3. Pomona-2-projekti (2005-2008, Health Indicators for People with Intellectual Disability) käynnistyi 1.5.2005. Tuomo Määttä on mukana tässä projektissa.

Muu toiminta

 1. Yhdistyksen puolesta on pyydetty Kelalta kannanottoa Down-henkilöiden Alzheimerin taudin lääkekorvattavuudesta 16.10.2007. Kela on tehnyt asiassa 1.3.2008 voimaan tulleen päätöksen. Peruskorvausoikeuden saaminen helpottunee.
 2. Marja-Leena Hassinen valittiin 11.9.2007 Kehitysvammaliiton liittovaltuustoon kaudelle 2007-2011 (varajäsen Markus Kaski).

Kajaanissa 13.3.2008
toimeksi saaneena Tuomo Määttä, sihteeri

 

 


 

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus