Ilmoittautuminen koulutukseen

Kehitysvammaisen suun terveys

9.2.2018 Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuskuksessa Paimiossa

 
 

Hallitustyöskentely

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus