Suomen kehitysvammalääkärit ry

Yhteistyökumppaneiden järjestämää koulutusta

SLNY:n kuntoutustustyöryhmän laatiman "Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus" kuntoutussuositus

Suomen Lastenneurologinen yhdistys on lähettänyt  kehitysvammalääkäreille tutustuttavaksi SLNY:n kuntoutustustyöryhmän laatiman "Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus" kuntoutussuosituksen. Suositusta voidaan vapaasti käyttää työyhteisöissä apuna kuntoutuksen suunnittelussa.
Ehdotuksen tarkoituksena on lastenneurologisten kuntoutuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen eri puolella Suomea.  Työryhmässä ovat toimineet:
  • ylilääkäri Tuula Kiviranta (puheenjohtaja), Ruskis-oppimis- ja ohjauskeskus, Helsinki
  • ylilääkäri Heli Sätilä (sihteeri), Päijät-Hämeen keskussairaala
  • ylilääkäri Hanna Suhonen-Polvi, Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, lastenneurologinen yksikkö
  • apulaisylilääkäri Päivi Kilpinen-Loisa, Lahden kaupunki
  • apulaisylilääkäri Helena Mäenpää, HUS, Lasten ja nuorten sairaala
..............................................................

KEHITYSVAMMALÄÄKÄREIDEN KOULUTUS

Erityispätevyysohjelma ja tuutorointi

................................................

YHDISTYKSEN JÄSENYYS JA TOIMINTA

Yhdistyksen jäsenyydestä ja toiminnasta 

Hallitustyöskentely

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus