Suomen kehitysvammalääkärit ry

Itä-Suomen lääketiedepäivien ohjelmassa torstaina 24.9. klo 14.15-16.30
”Kehitysvammaisten somaattiset ongelmat”

Puheenjohtaja ja yhteyshenkilö: Erikoislääkäri Eira Raatikainen
Laitoshoidon purkaminen ohjaa vaikea-asteisestikin kehitysvammaisia henkilöitä avohoitoon ja sen myötä lisääntyvästi perusterveydenhuollon palveluiden piiriin. Teimme katsauksen muutamiin sairauksiin huomioiden kehitysvammaisten henkilöiden tutkimisen ja hoidon erityispiirteet. Tavoitteenamme on tukea perusterveydenhuollon henkilöstöä jatkuvasti lisääntyvien haasteiden edessä.
Erikoistumiskoulutukseen anotaan kolme tuntia: yleislääketiede.

Kuopion Musiikkikeskus, T4

..........................................................................................

Rinnekoti-Säätiö hakee JOHTAVAA YLILÄÄKÄRIÄ
Hakuaika päättyy 26.7.2015

Lisätietoja saat lääketieteellinen johtaja Linda Laatikaiselta (puh. 050 593 9093 tai sähköpostitse  etunimi.sukunimi@ rinnekoti.fi. Täytä hakemus ja lisää liitteeksi ansioluettelosi 26.7.2015 mennessä osoitteessa http://rekry.rinnekoti.fi.

..........................................................................................

Yhteistyökumppaneiden järjestämää koulutusta

Suomen lastenneurologinen yhdistys järjestää lasten ja nuorten parissa työskenteleville terveydenhuoltoalan ammattilaisille koulututuspäivät 10.–11.9.2015 Kuopiossa aiheesta Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus.

SLNY:n kuntoutustustyöryhmän laatiman "Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus" kuntoutussuositus

Suomen Lastenneurologinen yhdistys on lähettänyt  kehitysvammalääkäreille tutustuttavaksi SLNY:n kuntoutustustyöryhmän laatiman "Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus" kuntoutussuosituksen. Suositusta voidaan vapaasti käyttää työyhteisöissä apuna kuntoutuksen suunnittelussa. Ehdotuksen tarkoituksena on lastenneurologisten kuntoutuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen eri puolella Suomea.
  • 27.5.2015 Maria Arvio, Kehitysvammalääkäreistä:
    "kovasti on tullut yhteydenottoja liittyen SLNY:n laatimaan kuntoutussuositukseen, jossa kehitysvammaisia ja autisteja (suurimmat vammaisryhmät) ei kovastikaan huomioida. Kehitysvammalääkäreiden hallituksen Aivoriihessä paneudutaan myöskin tähän asiaan ja kuulemme alan asiantuntijoiden näkemyksiä".

..........................................................................................

KEHITYSVAMMALÄÄKÄREIDEN KOULUTUS

Erityispätevyysohjelma ja tuutorointi

..........................................................................................

YHDISTYKSEN JÄSENYYS JA TOIMINTA

Yhdistyksen jäsenyydestä ja toiminnasta 

Hallitustyöskentely

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus