Suomen kehitysvammalääkärit ry

AJANKOHTAISTA NYT

AVOIN VIRKA:

Siun sote kuntayhtymässä on haettavana su 22.10.2017 mennessä 
lääkärin virka vammaispalvelujen asiantuntijapalveluissa. Haemme uutta erikoislääkäriä, tai määräaikaisesti muuta lääkäriä, vammaispalvelujen asiantuntijapalveluihin Honkalampi-keskukseen. Lisätietoja: Siunsote.rekrytointi.com

TULOSSA OLEVAT KOULUTUKSET: 

 

TULEVAT KOKOUKSET  2017-2018

------------  HALLITUKSEN AIVORIIHIKOKOUKSEN ANTIA 24.-25.8.2017

-----------------------------------------------------KEHITYSVAMMALÄÄKÄRIT RY:N JÄSENYYS

Yhdistyksen sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä laillistetun lääkärin, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ja joka toimii kehitysvamma-alalla, työskentelee tämän tutkimuksen tai hoidon parissa tai joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Jäsenmaksu on 30 euroa. Yhdistyksen jäsenmäärä 120, joista neljä on kunniajäseniä.

Kehitysvammalääkärit ry 

-------------------------------------------------

KEHITYSVAMMALÄÄKÄREIDEN KOULUTUS

Erityispätevyysohjelma ja tuutorointi

...........................................................................................................

Suomen ensimmäinen Professor of Practice -tehtävä kehitysvammalääketieteen alalle

...........................................................................................................

YHDISTYKSEN JÄSENYYS JA TOIMINTA

...........................................................................................................
 

Hallitustyöskentely

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus