Suomen kehitysvammalääkärit ry

Tapaamme 30.-31.3. Pieksämäellä juhlan, kokouksen ja koulutuksen merkeissä

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.
VUOSIKOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 31.3.2017 klo 9:00 alkaen Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa hallituksen kokoushuoneessa

 1.  Kokouksen avaus
 2.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3.  Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 4.  Ääntenlaskijoiden valinta
 5.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 6.  Yhdistyksen toimintakertomus v. 2016
 7.  Yhdistyksen tilinpäätös v. 2016
 8.  Toiminnantarkastajien lausunto
 9.  Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
 10.  Jäsenmaksu
 11.  Hallituksen jäsenet v. 2017
 12.  Toimintasuunnitelma 2017
  1. Huolehdimme kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta.
  2. Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.
  3. Huolehdimme lausuntojen antamisesta.
 13.  Talousarvio v. 2017
 14.  Toiminnantarkastajien valinta v. 2017
 15.  Muut esille tulevat asiat
 16.  Kokouksen päätös

Kajaanissa 13.2.2017 Tuomo Määttä, sihteeri

HUOM!

Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivillä 19.–20.5.2016 Ruissalon Kylpylässä teemana oli Tunne-elämä ja henkisyys. Koulutuspäivien vastuulääkärinä toimi Seija Aaltonen. Lastenpsykiatrian professori Anton Došen Hollannista puhui kehitysvammaisen henkilön tunne-elämän säätelystä. Hän luovutti Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikon, Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised (SEO-R, 2012) tutustuttavaksi. Lupa asteikon kääntämiseen yhdistykselle saatiin ja asteikko on suomennettu yhdistyksen kustannuksella. Asteikko julkaistaan 31.3.2017 vuosikokouksessa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ennakkotietoa tulevasta:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEHITYSVAMMALÄÄKÄREIDEN KOULUTUS

Erityispätevyysohjelma ja tuutorointi

...........................................................................................................

Suomen ensimmäinen Professor of Practice -tehtävä kehitysvammalääketieteen alalle

...........................................................................................................

YHDISTYKSEN JÄSENYYS JA TOIMINTA

...........................................................................................................
 

Hallitustyöskentely

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus